Resurs UDT

Resurs UDT wózków widłowych

Resurs wózków widłowych wynika bezpośrednio z nowelizacji rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 października 2003 r. nowym dokumentem z 20 października 2018 r., który porusza kwestię warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten powstał w celu ujednolicenia przepisów dotyczących warunków technicznych oraz dostosowania ich do wymagań Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest ułatwienie procedur administracyjnych i uproszczenie prawa technicznego.

Przedsiębiorstwo Jung-Serwis w Poznaniu specjalizuje się w wykonywaniu obliczeń resursów wózków widłowych. Jest to ocena stanu technicznego urządzenia podnoszącego do transportu wewnętrznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji. Resurs UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) przeprowadzony jest na potrzebę dokonywania regularnych przeglądów urządzeń transportowych określonych przepisami prawnymi. Uwzględnia między innymi przebieg wózka jezdniowego podnośnikowego, dane techniczne urządzenia oraz fachową ocenę jego stanu technicznego. Resurs UDT odnosi się do przewidywanego czasu użytkowania wózka widłowego, w którym będzie spełniał wszelkie warunki bezpiecznej, efektywnej pracy. Bazą do sporządzenia dokumentacji resursu UDT jest wykonanie przeglądu specjalnego, podczas którego sprawdzane są m.in. geometria urządzenia, stan przekładni mechanizmów czy zgodność elementów zamontowanych w wózku z oryginalną dokumentacją urządzenia. Wykonywanie takich przeglądów jest obowiązkowe, a niedotrzymanie terminów wiąże się z nałożeniem kary na właściciela przedsiębiorstwa.

Ocenianie stanu technicznego wózków widłowych – Jung-Serwis

Sam resurs oblicza się na podstawie danych technicznych podanych przez producenta, liczby cykli pracy, aktualnego stanu technicznego, a także warunków, w jakich wózek widłowy jest użytkowany. Z tego powodu pojęcie resursu jest szczególnie ważne przy zakupie używanych wózków widłowych, dla ocenienia ich stanu technicznego oraz przewidywanego czasu eksploatacji.

Aby wózek widłowy spełniał swoją funkcję jak najdłużej, warto przestrzegać kilku, prostych zasad. Pierwszą z nich jest regularna kontrola stopnia wykorzystania resursu wózka widłowego. Warto również nadzorować stan techniczny pojazdu, a po osiągnięciu resursu wykonać wyżej wspomniany przegląd specjalny oraz remont urządzenia, aby umożliwić jego dalsze użytkowanie. Pragniemy również zaznaczyć, że resurs UDT jest wysoce istotny nie tylko ze względu na możliwe kary, ale również dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego powodu jego wykonanie warto powierzyć profesjonalnej firmie, ponieważ prawidłowy wynik ma duży wpływ na okres użytkowania sprzętu, a zawyżenie tej wartości może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Wynik, jaki da resurs wózków widłowych, należy przekazać lokalnej siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego.

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl