Jak często przeprowadzać serwis wózków widłowych?

Jednymi z maszyn, jakie spotkać można na wyposażeniu każdej hali przemysłowej, czy też magazynu, są różnego rodzaju wózki widłowe. Z uwagi na swoje możliwości, znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przewożenia z miejsca na miejsce dużych i ciężkich ładunków. Z ich wykorzystaniem wiąże się jednak konieczność regularnej kontroli i serwisu. Powinny one bowiem przede wszystkim spełniać wszelkie wytyczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy. Co zatem powinniśmy wiedzieć o ich kontroli?

Konserwacja wózków widłowych

Posiadając i nieustannie użytkując wózki widłowe, konieczne jest ich systematyczne konserwowanie. Odbywa się ono w profesjonalnym serwisie, posiadającym dostęp do odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, a także oryginalnych części do wózków widłowych. Każdy przegląd opiera się głównie na sprawdzeniu stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych wraz z mocowaniami. Dodatkowo niezbędne jest skontrolowanie działania wszystkich elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, a na samym końcu urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. Konserwację powinno się zlecać osobom o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającej należyte doświadczenie w pracy z tego typu sprzętem. Samo przeprowadzenie serwisów musi być regularne. O dokładnych terminach i częstotliwości ich przeprowadzania decyduje producent urządzenia, określając zasady w instrukcji. Jeżeli instrukcja konserwacji nie zawiera konkretnych danych związanych z tym zagadnieniem, to wówczas należy zastosować się do właściwych rozporządzeń prawnych. Rozporządzenia te nakładają na wszystkie wózki widłowe objęte pełnym dozorem pracownika obowiązek przeprowadzenie konserwacji co 30 dni. W przypadku urządzeń objętych ograniczonym dozorem, serwis powinien nastąpić co 60 dni. Dotrzymywanie wyznaczonych cyklów jest niezwykle ważne i bezwzględnie każdy zakład pracy jest zobowiązany do ich pełnego przestrzegania. Tylko w takiej sytuacji można we właściwy sposób zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl