Jak bezpiecznie obsługiwać wózek widłowy?

Wózek widłowy, znany również jako wózek podnośnikowy lub wózek wysokiego zasięgu, to napędzany pojazd przemysłowy służący do przemieszczania towarów w poziomie lub w pionie. Wózki widłowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produkcji, budownictwie, transporcie i logistyce. Obsługa wózka widłowego wymaga specjalnych uprawnień, a niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych wypadków. W tym wpisie na omówimy podstawy bezpieczeństwa obsługi wózka widłowego. 

Obsługa wózków widłowych - tylko z uprawnieniami!

Wózki widłowe może obsługiwać tylko i wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Uprawnienia wydawane są po ukończeniu kursu z obsługi wózków widłowych oraz zdaniu państwowego egzaminu. Operator wózka widłowego powinien posiadać więc teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat działania i obsługi wózków widłowych, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bez posiadania odpowiednich uprawnień pracownik nie ma prawa dokonywać nawet czynności konserwacyjnych, ponieważ w świetle prawa nie posiada on odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które by na to pozwalały. Tak restrykcyjne przepisy odnośnie obsługi wózków widłowych mają zapobiegać nadużyciom zarówno ze strony pracodawcy jak i pracowników, a także zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa w zakładach pracy. Warto również wspomnieć o tym, że naprawa i usuwanie usterek w wózkach widłowych również może odbywać się wyłącznie przez zakłady posiadające stosowne uprawnienia wydawane przez UDT. 

Przestrzeganie zasad BHP przy obsłudze wózków widłowych

Operowanie wózkami widłowymi wymaga restrykcyjnego przestrzegania zasad BHP, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niezależnie od tego, że posiadasz uprawnienia na prowadzenie danego rodzaju wózka widłowego, powinieneś każdorazowo zapoznać się z instrukcją obsługi, jeśli zamierzasz obsługiwać dany pojazd po raz pierwszy. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu technicznego wózka widłowego, aby upewnić się, że nie jest on uszkodzony. Dotyczy to sprawdzenia układu hydraulicznego, kół oraz nadwozia, sygnalizacji, układu sterowniczego oraz hamulców. Każde odchylenie od normy należy natychmiastowo zgłosić przełożonemu, ponieważ wykluczają one dane urządzenie z pracy. Jeśli jednak stan techniczny wózka nie pozostawia wątpliwości, można przystąpić do uruchomienia pojazdu i rozpoczęcia pracy. Podczas obsługi wózka widłowego należy pamiętać o przestrzeganiu dopuszczalnych norm udźwigu i odpowiednim ułożeniu ładunków. Dodatkowo obszar, na którym porusza się wózek widłowy, powinien być wyraźnie wyznaczony i operator nie powinien go przekraczać. Podczas prowadzenia wózka widłowego istotne jest przestrzeganie ograniczeń prędkości i uwzględnianie obecności innych urządzeń, a także infrastruktury budynku. Po zakończeniu pracy operator powinien zabezpieczyć wózek widłowy w taki sposób, aby nie był on dostępny dla osób nieupoważnionych.

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl