Czym zajmuje się konserwator wózków widłowych?

Do obowiązków osoby eksploatującej jezdniowe wózki podnośnikowe należy nie tylko ich prawidłowa obsługa, ale przede wszystkim systematyczna konserwacja, która pozwala zweryfikować stan techniczny pojazdu, jak i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom danego przedsiębiorstwa oraz ładunkom. To także możliwość korzystania wiele lat ze sprawnych urządzeń. Konserwacja wózków widłowych leży w gestii posiadającego odpowiednie uprawnienia konserwatora jezdniowych wózków podnośnikowych, który może zdecydować o wyłączeniu danego pojazdu z eksploatacji w sytuacji, gdy nie spełnia rygorystycznych wymogów i norm.

Kim jest konserwator wózków widłowych?

Aby zostać konserwatorem jezdniowych wózków podnośnikowych trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać minimum zawodowe wykształcenie. Należy także ukończyć specjalistyczny kurs zakończony dwustopniowym egzaminem (weryfikującym wiedzę teoretyczną i praktyczną kursanta). Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego, które mają bezterminowy charakter i obowiązują na terenie całego kraju.

Jaki jest zakres obowiązków konserwatora?

Najogólniej rzecz ujmując, konserwator wózków widłowych jest opowiedziany za weryfikację stanu technicznego pojazdów poprzez wykonywanie regularnych i rzetelnych przeglądów konserwacyjnych wraz z umieszczeniem odpowiednich adnotacji dotyczących owych przeglądów w Dzienniku Konserwacji danego pojazdu. W ich trakcie sprawdza się przede wszystkim:

  • stan techniczny elementów wyposażenia wózków widłowych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo (jak np. układu hamulcowego czy mechanizmów napędowych)
  • sprawność urządzeń sygnalizacyjnych, sterujących i oświetleniowych
  • prawidłową obsługę danego pojazdu opisaną w instrukcji eksploatacji
  • konstrukcję nośną (przede wszystkim mocowania, elementów spawanych czy nitowanych)

Dodatkowo, konserwator wózków widłowych może także usuwać wszelkiego rodzaju usterki i awarie wpływające na prawidłowe funkcjonowanie danego pojazdu.

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl