Czy na zakup wózka widłowego można uzyskać dofinansowanie?

Wózki widłowe to pojazdy wykorzystywane w wielu firmach. Umożliwiają przenoszenie ładunków o dużej masie na niewielkie odległości. Sprawdzają się m.in. podczas rozładunku i załadunku materiałów oraz produktów wytwarzanych w zakładach. Pomimo niewielkich gabarytów i niepozornego wyglądu wózki widłowe są wartościowym sprzętem. Decydując się na zakup takiego pojazdu, trzeba liczyć się z wydatkiem wynoszącym minimum 40 tys. zł.

Pieniądze z Unii Europejskiej

Osoby, które dopiero zakładają swoją firmę lub przedsiębiorcy pragnący rozwijać już istniejący zakład, mogą uzyskać dofinansowanie na zakup wózków widłowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Taka możliwość po raz pierwszy pojawiła się już w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto wiedzieć, że finansowanie wózków widłowych za pomocą unijnych dotacji możliwe jest w sytuacji, gdy kupowany pojazd zostanie zaliczony do rodzaju 732 w Klasyfikacji Środków Trwałych oraz podgrupy 76. Aby składany wniosek został zaakceptowany, przedsiębiorca nie może prowadzić działalności transportowej. Powinien także wykazać, w jaki sposób zakup wózka widłowego przyczyni się do realizacji priorytetów zawartych w programie operacyjnym.

Dofinansowanie z ZUS

Niewielu przedsiębiorców wie, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup wózka widłowego z ZUS. Pieniądze przyznawane są w ramach programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Maksymalna kwota wsparcia finansowego ma zakup wózka widłowego w przypadku pojazdów jezdniowych wynosi 30 tys. zł/brutto. W celu pozyskania środków konieczne jest złożenie wniosku oraz spełnienie wymogów formalnych.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie nie może zalegać z opłacaniem podatków, a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Firma nie może znajdować się w stanie upadłości i likwidacji. Dotacji nie uzyskają przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ciągu trzech ostatnich lat. Przy ocenie wniosków brany jest pod uwagę m.in. wskaźnik ryzyka występującego na terenie, na którym firma ma swoją siedzibę. Istotne znaczenie ma także innowacyjność projektu oraz jego zgodność z przepisami Bhp.

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl