Czy można jeździć wózkiem widłowym bez uprawnień?

Wózki widłowe są powszechnie stosowane w branży logistycznej, do transportowania większych ilości towarów za jednym razem. Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych daje realne szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy na wyższym stanowisku. Jednak czy można jeździć wózkiem widłowym bez uprawnień? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Uprawnienia na wózki widłowe

Branża logistyczna cały czas prężnie się rozwija, co oznacza, że zapotrzebowanie na pracowników z konkretnymi umiejętnościami jest na stałym, wysokim poziomie. Do tych umiejętności zaliczają się między innymi uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Prowadzenie wózków widłowych przez niedoświadczone osoby powoduje wypadki, które stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, dlatego firmy szczegółowo sprawdzają przyszłych pracowników pod kątem posiadanych uprawnień na wózki widłowe. Aby móc pracować jako operator wózka widłowego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). UDT wyszczególnia trzy kategorie uprawnień na wózki widłowe, które różnią się rodzajem i modelem prowadzonych maszyn :

  1. I WJO - obejmuje wózki jezdniowe, w tym specjalizowane,
  2. II WJO - obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe z włączeniem wózków specjalizowanych,
  3. III WJO - obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane, takie, w których nie ma kabiny ani podestu dla operatora.

Warto pamiętać, że kategoria I WJO jest nadrzędna do pozostałych, co oznacza, że posiadając ją, można kierować wszystkimi rodzajami wózków. Z kolei kategoria III WJO jest najbardziej ograniczona, ponieważ uniemożliwia prowadzenie pojazdów z wyższych kategorii. 

Obsługa wózków widłowych - jak zdobyć uprawnienia? 

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych jest podobne do uzyskania prawa jazdy. O uprawnienia może starać się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ma przynajmniej podstawowe wykształcenie i posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Najpierw należy ukończyć specjalistyczny kurs, odpowiedni do konkretnej kategorii uprawnień. Kursy kategorii IWJO, IIWJO i IIIWJO, będą się różnić czasem trwania oraz ceną ze względu na zróżnicowane możliwości, które oferuje każda z tych kategorii. Najkrótsze więc będą kursy na kategorię IIIWJO, a najdłuższe na kategorię IWJO, uprawniającą do prowadzenia praktycznie wszystkich rodzajów wózków widłowych. Po ukończeniu szkolenia należy podejść do egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pytania w części teoretycznej dotyczą budowy wózków widłowych, mechanizmów działania oraz znajomości przepisów. Jeśli egzamin państwowy zostanie zaliczony pozytywnie, przyznawane są uprawnienia do obsługi wózków widłowych na okres od 5 do 10 lat, które po upływie tego czasu mogą zostać przedłużone, jeśli osoba wykonywała zawód związany z aktywnym wykorzystaniem wózków widłowych

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl