Jak zadbać o bezpieczeństwo na magazynie?

Jednym z głównych celów każdego przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności korzysta z magazynu, powinno być zapewnienie odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa jego pracownikom. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie nieoczekiwanych zdarzeń oraz sprawi, że praca na magazynie wykonywana jest z optymalną efektywnością. Najważniejszymi branżami, w których wykorzystywane są magazyny to handel hurtowy, handel detaliczny oraz e-commerce. Branże te są w naszym kraju dobrze rozwinięte i funkcjonuje w nich wiele firm, dlatego poznanie podstawowych zasad zapewniania bezpieczeństwa w magazynie może być kluczowe.

Szkolenia BHP

Mówiąc o bezpieczeństwie w magazynie oraz jakimkolwiek innym miejscu pracy, nie można pominąć tak istotnej kwestii, jak szkolenia BHP. Są one obowiązkowe do przejścia przez wszystkich pracowników, a obowiązek organizacji leży na przedsiębiorcy. Musi on samodzielnie przeprowadzić szkolenie, oddelegować uprawnionego do tego pracownika, lub skierować nowozatrudnionych na profesjonalne szkolenie organizowane przez zewnętrzną firmę. Niestety, bardzo często szkolenia BHP traktowane są po macoszemu, co w konsekwencji przekłada się na wiele niechcianych w miejscu pracy wypadków.

Konserwacja sprzętu

Magazyny to nie tylko zatrudnieni w nich pracownicy, ale także wykorzystywany do pracy sprzęt. Regularna konserwacja oraz sprawdzanie wyposażenie magazynu może być kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W zależności od typu urządzenia, wnikliwy przegląd powinien być przeprowadzany przynajmniej raz w miesiącu. Jeszcze częściej miejsce powinna mieć konserwacja wózków widłowych, która może być lepiej wykonana przy pomocy zewnętrznej firmy.

Wybór regałów oraz sprzętu specjalistycznego

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, bardzo istotną kwestię odgrywają także wykorzystywane w pracy regały oraz sprzęt specjalistyczny. Zazwyczaj rolą regałów jest podtrzymywanie ciężkich przedmiotów, dlatego przy wyborze najważniejsza jest ich wytrzymałość. W przypadku sprzętu specjalistycznego, jak np. chłodnia, dbanie o bezpieczeństwo wiąże się z regularnymi kontrolami jakości i stanu.

Jak uniknąć szybkiej awarii wózka widłowego?

Jak przydatnym narzędziem jest wózek widłowym, przekona się tylko ten, który używa go regularnie. Dzięki jego niewielkim rozmiarom można nim wjechać niemal w każdą przestrzeń. To przydatna właściwość, kiedy trzeba przenieść ciężką paletę, która jest na samym końcu innych palet. Jednak, żeby cieszyć się wózkiem widłowym dłużej, należy o niego dbać.

Sprawdzony sposób zarządzania wózkiem widłowym

Przeglądy wózków widłowych są nieodłącznym elementem, o którym należy pamiętać już przy zakupie. Profesjonalnie przeprowadzony przegląd jest w stanie zapobiec poważnym awariom. Dzięki temu sprzęt nie tylko będzie gotowy do dalszej pracy, ale także zaoszczędzić pieniądze na kolejnych naprawach. Zaniedbanie regularnych przeglądów może doprowadzić do awarii tak poważnej, że taniej będzie kupić nowy wózek widłowy.

Mała część, która wiele zmienia

Kolejnym ważnym elementem przedłużającym życie maszyny, jest używanie jej zgodnie z przeznaczeniem. To w czasie codziennej pracy dochodzi do większości awarii. Można ich uniknąć, gdy operator stosuje się do wszystkich zaleceń producenta.

Dobrym przykładem jest dbanie o baterię. Jeśli cały dzień maszyna jest w ruchu, to nie powinno być zaskoczeniem, gdy nagle przestanie funkcjonować. Odpowiedzialna będzie za to bateria, która nie jest w stanie wytrzymać takiego tempa pracy. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy rozplanować dzień, w którym uwzględnione zostaną odpowiednio długie przerwy na ładowanie baterii.

Pamiętaj, że kiedy bateria dochodzi już do 20% mocy, powinna być ładowana. W przeciwieństwie do tych, które można spotkać w przedmiotach codziennego użytku, używanie sprzętu poniżej tego poziomu, może prowadzić do uszkodzenia ważnych podzespołów, a nawet do awarii całego silnika.

Regularnie sprawdzaj poziom wody, która jest niezbędna do prawidłowego działania baterii. Fachowcy zalecają taką kontrolę co 5 – 10 doładowań. Zaniedbanie prowadzi do wysuszenia niektórych elementów baterii. Wtedy są niezwykle podatne na uszkodzenia mechaniczne. Taki defekt prowadzi do stałego uszkodzenia.

Rodzaje wózków widłowych

Wielu przedsiębiorców czeka podjęcie decyzji odnośnie tego jaki rodzaj wózków widłowych nabyć do swojego przedsiębiorstwa. Poszczególne modele mają swoją charakterystykę i nie wszystkie będą pasowały do danego profilu działalności. Jakie rodzaje wózków widłowych można wyróżnić?

Rodzaje wózków widłowych – ze względu na napęd

Pierwszym bazowym kryterium podziału jest to, w jaki sposób napędzany jest wózek. W ten sposób dzieli się je na trzy kategorie: spalinowe, gazowe oraz elektryczne. Te pierwsze zwykle wykorzystują jako paliwo olej napędowy, w związku z czym emitują spaliny i dlatego powinno się z nich korzystać na zewnątrz (ewentualne korzystanie wewnątrz budynków wymaga zamontowania odpowiednich filtrów). Również na otwartych przestrzeniach wykorzystuje się wózki na gaz, natomiast modele elektryczne nadają się do pomieszczeń.

Rodzaje wózków widłowych – ze względu na funkcje

Znacznie bardziej rozbudowany jest podział według drugiego kryterium, a więc zastosowania (funkcji) danego wózka. Pozwala to wyróżnić następujące rodzaje wózków widłowych:

 • bocznego załadunku – z uwagi na możliwy załadunek bokiem oraz sporą przeciwwagę, doskonale nadają się do przewozu długich ładunków;
 • podnośnikowe – posiadają duży zasięg do góry i do przodu. Umożliwiają też podnoszenie stosunkowo masywnych ładunków;
 • kontenerowe – o szczególnie dużej ładowności, wykorzystywane w stoczniach i portach przeładunkowych, nazywane tak z uwagi na to, iż mogą przenosić kontenery;
 • podwieszane – do niewielkich gabarytów, można podwiesić je do ciężarówki razem z ładunkiem;
 • wielokierunkowe – mają niezależne od siebie sterowanie kółkami przednimi oraz tylnymi, co pozwala na manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach z krępymi korytarzami;
 • skrętne – posiadają obracający się maszt, zatem w łatwiejszy sposób można umieścić ładunek w zaplanowanym miejscu;
 • wysokiego składowania – mogą podnosić ładunki nawet na bardzo duże wysokości i posiadają wysuwany do przodu maszt;
 • terenowe – do intensywnego przewozu w terenie, choćby na placach budowy;
 • systemowe – z rozwiązaniami pozwalającymi dostosować je do wielu regałów i powierzchni magazynowych;
 • anty-wybuchowe – z zabezpieczeniami pozwalającymi na transport ładunków z substancjami grożącymi wybuchem.

Bez względu na to, jaki rodzaj wózka widłowego wybierze dany przedsiębiorca, każdy właściciel takiej firmy musi pamiętać, że konieczna jest konserwacja wózków widłowych oraz resurs UDT. W ten sposób nie tylko dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, lecz postępuje też zgodnie z prawem, gdyż takie są wymogi określone w przepisach.

Dlaczego regularne serwisowanie wózków widłowych jest ważne?

Systematyczne serwisowanie wózka widłowego jest podstawą utrzymywania w go w dobrej kondycji technicznej przez cały okres użytkowania. Przeprowadzanie przeglądów jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne i jest dokonywane przez konserwatora wózków widłowych. Regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu należy do obowiązków jego właściciela.

Termin wykonania badania może się przesunąć w wypadku, gdy zostanie wykryta poważna awaria – wtedy przegląd należy przeprowadzić zawsze po naprawie pojazdu, a przed rozpoczęciem jego używania. Dopiero po potwierdzeniu usunięcia usterki, można przystąpić do eksploatacji pojazdu.

Przeglądy muszą być wykonywane często, ze względu na bezpieczeństwo osób, które je obsługują. Poza tym, w wyniku badania można ujawnić drobne, często niewidoczne usterki, które przy dłuższym użytkowaniu przeradzają się w poważne awarie. Lepiej zainwestować w kilka potrzebnych elementów, takich jak części do wózków widłowych, niż później borykać się z poważną usterką a co za tym idzie – znacznym opóźnieniem prac, do których wykorzystywany jest ten pojazd. W dłuższej perspektywie może okazać się, że taniej wyjdzie regularny serwis niż częsta naprawa nawet najmniejszych podzespołów wózka widłowego.

Co podlega kontroli?

Podczas przeglądu sprawdza stan wideł oraz łańcuchów, kondycję opon, działanie oświetlenia, układu i szczelność układu hamulcowego, układ kierowniczy, sprawność sygnalizacji dźwiękowej, a także odpowiednie oznakowanie pojazdu. Serwisant kontroluje także, jak stabilne są mocowania fotela czy też pasów bezpieczeństwa.

Należy dbać o dokumentację

Każda awaria oraz naprawa musi być odnotowana w dzienniku konserwacji wózka. Należy pamiętać, że rzetelne i bieżące wypełnianie książeczki pomaga w utrzymaniu kompletnej dokumentacji, która jest bardzo ważna podczas kontroli z urzędu lub w razie wypadku przy obsłudze wózka widłowego. Dopiero po wpisaniu pozytywnej opinii przez osobę przeprowadzającą kontrolę, wózek widłowy może zostać wykorzystywany do prac.

Czym zajmuje się konserwator wózków widłowych?

Do obowiązków osoby eksploatującej jezdniowe wózki podnośnikowe należy nie tylko ich prawidłowa obsługa, ale przede wszystkim systematyczna konserwacja, która pozwala zweryfikować stan techniczny pojazdu, jak i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom danego przedsiębiorstwa oraz ładunkom. To także możliwość korzystania wiele lat ze sprawnych urządzeń. Konserwacja wózków widłowych leży w gestii posiadającego odpowiednie uprawnienia konserwatora jezdniowych wózków podnośnikowych, który może zdecydować o wyłączeniu danego pojazdu z eksploatacji w sytuacji, gdy nie spełnia rygorystycznych wymogów i norm.

Kim jest konserwator wózków widłowych?

Aby zostać konserwatorem jezdniowych wózków podnośnikowych trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać minimum zawodowe wykształcenie. Należy także ukończyć specjalistyczny kurs zakończony dwustopniowym egzaminem (weryfikującym wiedzę teoretyczną i praktyczną kursanta). Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego, które mają bezterminowy charakter i obowiązują na terenie całego kraju.

Jaki jest zakres obowiązków konserwatora?

Najogólniej rzecz ujmując, konserwator wózków widłowych jest opowiedziany za weryfikację stanu technicznego pojazdów poprzez wykonywanie regularnych i rzetelnych przeglądów konserwacyjnych wraz z umieszczeniem odpowiednich adnotacji dotyczących owych przeglądów w Dzienniku Konserwacji danego pojazdu. W ich trakcie sprawdza się przede wszystkim:

 • stan techniczny elementów wyposażenia wózków widłowych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo (jak np. układu hamulcowego czy mechanizmów napędowych)
 • sprawność urządzeń sygnalizacyjnych, sterujących i oświetleniowych
 • prawidłową obsługę danego pojazdu opisaną w instrukcji eksploatacji
 • konstrukcję nośną (przede wszystkim mocowania, elementów spawanych czy nitowanych)

Dodatkowo, konserwator wózków widłowych może także usuwać wszelkiego rodzaju usterki i awarie wpływające na prawidłowe funkcjonowanie danego pojazdu.

Jak przebiega regeneracja części?

Cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń mechanicznych jest zużycie eksploatacyjne. Poszczególne elementy w wyniku użytkowania przestają działać prawidłowo. Aby przywrócić urządzeniu sprawność i funkcjonalność, należy dokonać wymiany zużytego bądź uszkodzonego podzespołu najlepiej na nowy. Niestety niektóre części zamienne są niedostępne lub bardzo drogie. Jeśli potrzebne podzespoły nie są dostępne na rynku lub kosztują zbyt wiele, jedynym ratunkiem pozostaje regeneracja części.

Proces ten polega na przywróceniu zużytym lub uszkodzonym elementom ich dawnych cech. W wyniku przeprowadzonej obróbki częściom przywracane są ich fabryczne cechy i wymiary. Tego rodzaju czynności przeprowadzane są zwykle w specjalistycznych warsztatach wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Regenerację części najczęściej wykonują właściciele starych samochodów lub wózków widłowych.

Regeneracja części krok po kroku

W związku z tym, że prawidłowo przeprowadzony proces regeneracji jest dosyć złożony, warto przekonać się, jak przebiega na przykładzie wózków widłowych. Aby regenerowane części były bezpieczne i niezawodnie, każdy etap musi być przeprowadzony z zachowaniem surowych norm jakościowych. Cały proces rozpoczyna się od oceny stanu technicznego wózka. Zużyte podzespoły wpływające na poziom bezpieczeństwa, takie jak koła czy hamulce, nie podlegają regeneracji i powinny zostać wymienione na nowe. Po demontażu uszkodzonych elementów i ich oczyszczeniu podejmowana jest decyzja o sposobie ich naprawy.

Regeneracji poddane zostają m.in.sprężyny, koła zębate, cięgna oraz osie. Jeśli silnik nosi objawy dużego zużycia, poddawany jest generalnemu remontowi, w ramach którego wymieniane są uszkodzone elementy. W zależności od wieku i stanu akumulatora może on podlegać regeneracji lub wymianie na nowy. Kompleksowa regeneracja części wchodzących w skład wózka widłowego obejmuje również szpachlowanie, szlifowanie i lakierowanie ramy, przegląd układu hydraulicznego oraz kierowniczego.

Zewnętrzne elementy wózka poddaje się piaskowaniu oraz ponownemu lakierowaniu. Takie działanie pozwala przywrócić maszynie efektowny wygląd. Po wykonaniu czynności regeneracyjnych wózki są składane i przeprowadzana jest kontrola jakości pod obciążeniem. Jeśli wyniki kontroli są zadowalające, sprzęt trafia z powrotem do właściciela.

Trzy powody, dla których magazyn musi posiadać wózek widłowy

Wózki widłowe są dziś nieodzownym wyposażeniem każdego magazynu. I to z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim oszczędzają one czas i pieniądze, ponieważ jest to najszybszy sposób na przewiezienie towaru z miejsca na miejsce. Nie ulega wątpliwości, że w o wiele krótszym czasie zrobią to, z czym znacznie dłużej musieliby sobie radzić ludzie. I nie tylko z powodu konieczności przeniesienia towarów z punktu A do punktu B, ale również dlatego, że w magazynach ma się do czynienia z pakunkami o dużych ciężarach, sięgających nie tylko kilkuset kilogramów, a czasami również kilku ton.

Po pierwsze więc byłoby to czasami niewykonalne, a nawet gdyby można było to zrobić, takie operacje wiązałyby się z zaangażowaniem w nie wielu pracowników, co przecież wiąże się z ogromnymi kosztami. Oprócz tego, urządzenia te znacząco zwiększają efektywność wielu wykonywanych w magazynie prac.

Noszenie takich ciężarów przez ludzi było również dla nich ogromnie niebezpieczne. Poza tym, magazyny są przecież najczęściej halami wysokiego składowania. Dlatego umieszczanie tam towarów lub ściąganie ich z takich miejsc, to równie operacje zagrażające zdrowiu lub nawet życiu pracowników. Dzięki tym maszynom to niebezpieczeństwo znika. Widać więc, że wózki widłowe wpływają również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w magazynach.

Liczy się czas

W takim miejscu liczy się również szybkość obsługi. Klienci nie lubią długo czekać i chcą jak najprędzej otrzymywać swoje zamówienia, dlatego mechanizacja pracy jest tu niezbędna. Wózki oszczędzają również czas, gdy magazyny wypełnia się towarem lub uzupełnia zapasy.

Obecnie produkowane urządzenia tego typu pozwalają na dostosowanie ich do wielkości i specyfiki każdego magazynu. Można wybrać koła odpowiednie do nawierzchni i tego, czy będą pracować tylko w zamkniętych pomieszczeniach, czy też czasami na otwartym powietrzu. Są też oczywiście wózki elektryczne. Mogą być używane w halach, gdzie pracują ludzie lub zgromadzone są towary, które nie mogą mieć kontaktu ze spalinami.

Mity na temat używanych wózków widłowych

Wyposażenie przedsiębiorstwa w niezbędne maszyny bywa niezwykle kosztowną inwestycją, stąd wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup używanego sprzętu. Niemniej jednak wokół rzeczy “z drugiej ręki” narosło wiele mitów. Najlepszym tego przykładem są używane wózki widłowe, zakup których (w powszechnym mniemaniu) to przysłowiowe “wyrzucenie pieniędzy w błoto”. Czy rzeczone mity rzeczywiście mają rację bytu?

Nowe jest lepsze?

Najpopularniejszy mit, który dotyczy nie tylko wózków widłowych, ale wielu innych niezbędnych produktów wyposażenia przedsiębiorstw traktuje o tym, że używany sprzęt na pewno jest zepsuty lub ma ukryte wady, jako że normalnie nie sprzedaje się dobrego sprzętu. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z powszechnie stosowanej maksymy – nowe jest lepsze.

Niemniej jednak, wybierając używany wózek widłowy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na renomę producenta, rok produkcji, ilość przepracowanych motogodzin oraz zlecić badanie techniczne, pozwalające określić jego stan techniczny. Pozwoli to zaoszczędzić nie tylko niepotrzebnych nerwów, ale w konsekwencji także sporo pieniędzy, jako że w pełni sprawne, używane wózki widłowe można kupić o połowę taniej!

Duże zapotrzebowanie na ten sprzęt sprawiło, że coraz częściej (zwłaszcza w Internecie) pojawiają się oferty nowych wózków widłowych po mocno zaniżonej cenie rynkowej. Czy to dobra alternatywa dla znanego, aczkolwiek używanego sprzętu? Zdecydowanie nie. Nie bez powodu nowe wózki widłowe to spory wydatek. Na ich cenę wpływa przede wszystkim fakt, że spełniają rygorystyczne europejskie normy, dotyczące nie tylko paramentów ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Dlatego zakup wózka widłowego niewiadomego pochodzenia to bardzo nierozsądne posunięcie, chociażby przez wzgląd na to, że każde (nawet używane) wózki muszą przechodzić regularne badania techniczne i przeglądy konserwacyjne, znajdujące odzwierciedlenie w dokumentacji i Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego oraz być użytkowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (UDT). Brak takich dokumentów może skutkować karą grzywny.

Reasumując, wbrew powszechnie istniejącym przekonaniom, używane wózki widłowe nie są wadliwe ani nie wpływają na jakość pracy przedsiębiorstwa. Dokładne sprawdzenie jego parametrów oraz stanu technicznego jeszcze przed zakupem pozwoli zaoszczędzić pieniądze i okazać się naprawdę dobrą inwestycją.

Jak nie przepłacić za wózek widłowy?

Zakup wózków widłowych to niezwykle droga inwestycja, na którą wielu przedsiębiorców nie może sobie pozwolić. Niemniej jednak istnieje kilka innych możliwości finansowania, z którymi warto się zapoznać..

Wózki widłowe z “drugiej ręki”

Zakup używanego wózka widłowego to spora oszczędność, jako że można znaleźć sprzęt w bardzo dobrym stanie nawet za połowę ceny nowego wózka. W tym miejscu warto obalić powszechnie obowiązujący mit traktujący używane pojazdy jako synonim awaryjności lub ukrytej wady. Nic bardziej mylnego. Biorąc pod uwagę zakup sprzętu z drugiej ręki, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników: markę, ilość przepracowanych motogodzin oraz rok produkcji. Zaleca się także przeprowadzanie badań technicznych pozwalających zweryfikować stan techniczny danego pojazdu. To pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z potencjalną naprawą i konserwacją niesprawdzonego egzemplarza.

Leasing sprzętu

Finansowanie wózków widłowych z wykorzystaniem leasingu to niezwykle popularna forma użytkowania sprzętu, na którą decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Firmy zajmujące się leasingiem tego typu urządzeń wychodzą naprzeciw potrzebom rynku, proponując niezwykle korzystne warunki, niejednokrotnie dopasowane indywidualnie do klienta. Niemniej jednak warunki umowy leasingowej uzależnione są od kilku czynników, takich jak:
– okres przekazania w użytkowanie (w leasingu operacyjnym 3 – 7 lat, w leasingu finansowym od 6 miesięcy do 2 lat)
– wysokości pierwszej wpłaty (oscyluje około 10%)
– czas prowadzonej działalności gospodarczej oraz ogólna kondycja leasingobiorcy

Klient jest także zobowiązany do ubezpieczenia sprzętu ( w tym OC).

Ta forma finansowania pozwala na korzystanie nie tylko z nowego sprzętu, ale także używanego. Zastanawiając się nad leasingiem urządzeń, warto zrobić rozeznanie na rynku i wybrać jak najlepszą ofertę.

Dofinansowanie z ZUS

ZUS oferuje program bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie przedsiębiorstw w ramach programu mającego za zadanie poprawić bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. W przypadku małego przedsiębiorstwa kwota dotacji może wynosić nawet 50 000 złotych. Z racji tego, że program ten cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dużą rolę w ubieganiu się o tę formę dofinansowania odgrywa prawidłowo przygotowany wniosek, który wielu osobom sprawia nie lada kłopot dlatego warto skorzystać z usług firm zajmujących się pomocą w uzyskiwaniu dofinansowania w ramach różnego rodzaju programów.

Jakie elementy wózków widłowych często ulegają awarii?

Wózki widłowe to urządzenia powszechnie stosowane do przenoszenia palet lub innych materiałów. Wykorzystuje je się w różnego rodzaju magazynach, czy hurtowniach podczas rozładunku lub załadunku towarów. Klasyczny wózek widłowy składa się z ramy, fotela operatora, przeciwwagi, masztu, karetki oraz wideł. Sprzęt ten napędzany może być silnikiem elektrycznym bądź spalinowym. Za prawidłową pracę tego urządzenia odpowiadają liczne układy. Do najważniejszych należą układ napędowy, hamulcowy, przeniesienia napędu, kierowniczy, hydrauliczny, podnoszenia. Nowoczesne modele wyposażone są także w elektroniczne płyty sterujące pozwalające na prawidłowe działanie poszczególnych podzespołów.

Awarie i ich naprawa

Chociaż wózek widłowy wydaje się prostą maszyną, w rzeczywistości jest to skomplikowane i zaawansowane technicznie urządzenie. Złożoność konstrukcji sprawia, że niektóre elementy od czasu do czasu ulegają awariom. Właściciele sprzętu mogą spodziewać się między innymi uszkodzeń jednostek napędowych. Przykładowo uszkodzenie połączeń liniowych sprawia, że pojazd traci moc i właściwości jezdne. Nierówna praca silnika lub jego samoistne wyłączanie może być skutkiem awarii skrzyni biegów lub układu kierowniczego. Bardzo często problemy dotyczą również elementów odpowiedzialnych za przenoszenie towarów. Za tego typu awarie często odpowiedzialne są uszkodzone zawory lub złącza. Problem z podnośnikiem wywołany może być także wyciekami oleju z siłowników hydraulicznych. Do najczęstszych przyczyn awarii tego rodzaju sprzętu należy nieprawidłowa obsługa, przeciążenie, korozja, a także zmęczenie materiałowe. Istotne znaczenie na żywotność poszczególnych elementów ma także sposób ich serwisowania. Dobry serwis powinien umożliwiać pełen zakres usług serwisowych w tym układów elektronicznych. Naprawa płyt sterujących i części związanych z ich prawidłową pracą nie jest łatwy, dlatego nie wszystkie serwisy oferują tego rodzaju usługi. Warto o tym pamiętać podczas wybierania warsztatu, aby w razie awarii uzyskać szybkie i fachowe wsparcie. Żeby naprawa wózka przebiegła bezproblemowo należy pamiętać, aby w razie pojawienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia natychmiast je wyłączyć i wezwać serwisanta. Takie postępowanie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia większych i bardziej kosztownych szkód.

Sprawdz wiecej
Jak zadbać o bezpieczeństwo na magazynie?

Jednym z głównych celów każdego przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności korzysta z magazynu, powinno być zapewnienie odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa jego pracownikom. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie nieoczekiwanych zdarzeń oraz sprawi, że praca na magazynie wykonywana jest z optymalną efektywnością. Najważniejszymi branżami, w których wykorzystywane są magazyny to handel hurtowy, handel detaliczny oraz […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Jak uniknąć szybkiej awarii wózka widłowego?

Jak przydatnym narzędziem jest wózek widłowym, przekona się tylko ten, który używa go regularnie. Dzięki jego niewielkim rozmiarom można nim wjechać niemal w każdą przestrzeń. To przydatna właściwość, kiedy trzeba przenieść ciężką paletę, która jest na samym końcu innych palet. Jednak, żeby cieszyć się wózkiem widłowym dłużej, należy o niego dbać. Sprawdzony sposób zarządzania wózkiem […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Rodzaje wózków widłowych

Wielu przedsiębiorców czeka podjęcie decyzji odnośnie tego jaki rodzaj wózków widłowych nabyć do swojego przedsiębiorstwa. Poszczególne modele mają swoją charakterystykę i nie wszystkie będą pasowały do danego profilu działalności. Jakie rodzaje wózków widłowych można wyróżnić? Rodzaje wózków widłowych – ze względu na napęd Pierwszym bazowym kryterium podziału jest to, w jaki sposób napędzany jest wózek. […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Dlaczego regularne serwisowanie wózków widłowych jest ważne?

Systematyczne serwisowanie wózka widłowego jest podstawą utrzymywania w go w dobrej kondycji technicznej przez cały okres użytkowania. Przeprowadzanie przeglądów jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne i jest dokonywane przez konserwatora wózków widłowych. Regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu należy do obowiązków jego właściciela. Termin wykonania badania może się przesunąć w wypadku, gdy zostanie wykryta poważna awaria […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Czym zajmuje się konserwator wózków widłowych?

Do obowiązków osoby eksploatującej jezdniowe wózki podnośnikowe należy nie tylko ich prawidłowa obsługa, ale przede wszystkim systematyczna konserwacja, która pozwala zweryfikować stan techniczny pojazdu, jak i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom danego przedsiębiorstwa oraz ładunkom. To także możliwość korzystania wiele lat ze sprawnych urządzeń. Konserwacja wózków widłowych leży w gestii posiadającego odpowiednie uprawnienia konserwatora jezdniowych wózków […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Jak przebiega regeneracja części?

Cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń mechanicznych jest zużycie eksploatacyjne. Poszczególne elementy w wyniku użytkowania przestają działać prawidłowo. Aby przywrócić urządzeniu sprawność i funkcjonalność, należy dokonać wymiany zużytego bądź uszkodzonego podzespołu najlepiej na nowy. Niestety niektóre części zamienne są niedostępne lub bardzo drogie. Jeśli potrzebne podzespoły nie są dostępne na rynku lub kosztują zbyt wiele, jedynym ratunkiem […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Trzy powody, dla których magazyn musi posiadać wózek widłowy

Wózki widłowe są dziś nieodzownym wyposażeniem każdego magazynu. I to z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim oszczędzają one czas i pieniądze, ponieważ jest to najszybszy sposób na przewiezienie towaru z miejsca na miejsce. Nie ulega wątpliwości, że w o wiele krótszym czasie zrobią to, z czym znacznie dłużej musieliby sobie radzić ludzie. I nie tylko […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Mity na temat używanych wózków widłowych

Wyposażenie przedsiębiorstwa w niezbędne maszyny bywa niezwykle kosztowną inwestycją, stąd wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup używanego sprzętu. Niemniej jednak wokół rzeczy “z drugiej ręki” narosło wiele mitów. Najlepszym tego przykładem są używane wózki widłowe, zakup których (w powszechnym mniemaniu) to przysłowiowe “wyrzucenie pieniędzy w błoto”. Czy rzeczone mity rzeczywiście mają rację bytu? Nowe jest […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Jak nie przepłacić za wózek widłowy?

Zakup wózków widłowych to niezwykle droga inwestycja, na którą wielu przedsiębiorców nie może sobie pozwolić. Niemniej jednak istnieje kilka innych możliwości finansowania, z którymi warto się zapoznać.. Wózki widłowe z “drugiej ręki” Zakup używanego wózka widłowego to spora oszczędność, jako że można znaleźć sprzęt w bardzo dobrym stanie nawet za połowę ceny nowego wózka. W […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Jakie elementy wózków widłowych często ulegają awarii?

Wózki widłowe to urządzenia powszechnie stosowane do przenoszenia palet lub innych materiałów. Wykorzystuje je się w różnego rodzaju magazynach, czy hurtowniach podczas rozładunku lub załadunku towarów. Klasyczny wózek widłowy składa się z ramy, fotela operatora, przeciwwagi, masztu, karetki oraz wideł. Sprzęt ten napędzany może być silnikiem elektrycznym bądź spalinowym. Za prawidłową pracę tego urządzenia odpowiadają […]

Cena:
Wiecej
Sprawdz wiecej
Jak często przeprowadzać serwis wózków widłowych?

Jednymi z maszyn, jakie spotkać można na wyposażeniu każdej hali przemysłowej, czy też magazynu, są różnego rodzaju wózki widłowe. Z uwagi na swoje możliwości, znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przewożenia z miejsca na miejsce dużych i ciężkich ładunków. Z ich wykorzystaniem wiąże się jednak konieczność regularnej kontroli i serwisu. Powinny one bowiem […]

Cena:
Wiecej

ZAMÓW USŁUGĘ LUB ZAPYTAJ

509 377 968 lub 502 319 556

biuro@jung-serwis.pl